par.rep.error.Olig {HEM}R Documentation

Baseline error parametric estimation for oligonucleotide arrays

Description

Estimates baseline error for oligonucleotide arrays

Author(s)

HyungJun Cho and Jae K. Lee


[Package HEM version 1.0.4 Index]